Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

GEOSPOL Košice, s.r.o., so sídlom Urbánkova 64, 040 01 Košice, IČO: 36 596 809

rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte. Osobným údajom a ich ochrane venuje náležitú pozornosť. Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či Ste klient, zmluvný partner, dočasne pridelený zamestnanec, zamestnanec. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. Je pre nás dôležité, aby Ste pochopili, aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás žiadame, aby Ste si prečítali Vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

Vyhlásenia o ochrane súkromia spoločnosti GEOSPOL Košice, s.r.o
Ak Ste objednávateľom služieb ako napr. geometrické plány podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Objednávatelia (FO).
Ak Ste zmluvnými partnermi, prípadne zamestnancom našich zmluvných partnerov podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Zmluvní partneri. Ak Ste zamestnancom podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Zamestnanci. Ak Ste fyzická osoba ako zmluvná strana podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Zmluvy(FO). Ak Ste s nami vo vzťahu dočasného zamestnania, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Dočasne pridelení zamestnanci. Ak Ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Ostatní .

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na geospol@geospol.com, prostredníctvom pošty na adresu GEOSPOL Košice, s.r.o, Urbánkova 64, 040 01 Košice, alebo nás kontaktujte telefonicky na tel. č: 0904 375 494.