Naše službyy

Geodetické práce v oblasti nehnuteľností

- kompletný servis na katastrálnom úrade
- kompletné právne služby v tejto oblasti
- vyhotovenie geometrických plánov
- vytýčenie vlastných hraníc
- delenie pozemkov, výpočet plôch

Geodetické práce v investičnej výstavbe

- zameranie polohopisu a výškopisu pre architektonické štúdie
- zameranie pôvodného stavu objektu vrátane interiéru
- tvorba účelových máp veľkých mierok
- vytyčovacie práce

Špeciálne geodetické práce

- vyhľadávanie, zameriavanie a zákresy inžinierských sietí
- meranie deformácií,
- výpočty kubatúr
- nivelačné práce
- premeriavanie žeriavových dráh
a iné.....
Služby firmy GeosPol